Estructura Organizativa


Xosé Mª Teixido Núñez
ALCALDE PP
PP

Jesús Veres Vázquez
1º Tte. de Alcalde Concelleira de Medio Rural
INDEPENDIENTE

María Manuela Carballeira Vázquez.
2ª Tte de Alcaldesa. Concelleira de Servizos Sociais, Cultura e Educación.
PP

Ana Broz Paderne.
3ª Tte de Alcaldesa. Concelleira de Sanidade, Deportes, Xuventude, Xestión de Presidencia e Réxime Interior.
PP

José Luis Serén Abeledo
4º Tte de Alcalde e Concelleiro de Medio Ambiente.
PP

Roberto Pereira López
Concelleiro de Protección Civil e Urbanismo.
PP

Jesús Tomé Ferreiro
Concelleiro de Turismo, Festas e Mercados
PP

Regina Polín Rodríguez
Concelleira do PSOE

Sandra Freire del Valle.
Concelleira do PSOE

Carlos P. Buján López.
Concelleiro do PSOE

Pedro Perez Fanego
Concelleiro do PSOE

Ángel Luis Piñeiro Vigo
Concelleiro do PSOE

Xosé Lois González Souto
GRUPO MIXTO