Estructura organizativa

Corporación

 

Alcalde: Ramiro Moure Ansoar - PPdeG (PARTIDO POPULAR)

 

 PPdeG (PARTIDO POPULAR)

Ramiro Moure Ansoar

Isabel Fidalgo Albor

Luis Gómez García

Sonia Conde Montenegro

José Jesús Ramos Ledo

Pedro Rodríguez González

Marcos Antonio Varela Rodríguez

 

 PSdeG-PSOE

José Daniel Rigueira Ferreiro

Rosa María Fernández Valeiras

Roi Rigueira Agromartín

 

 BNG (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)

 Xosé Antón Ledo Pan