Información de contacto

Avenida de Compostela, 28  
27.200 Palas de Rei -Lugo
Tfno 982 38 00 01
E-mail: info@palasderei.org

Web: www.concellopalasderei.es