Código ético ou de Bo Goberno


O Código Ético de Bo Goberno recolle unha serie de principios e o deseño de instrumentos de goberno, que contribúen a consolidar pautas de comportamento dos representantes locais en aras a configurar unha ética pública común que evite a mala xestión, desterre posibles actuacións corruptas, e pola contra sirva para xeneralizar as boas prácticas.