Corporación Municipal

Alcaldesa: Dª. María Loureiro García (PSdeG- PSOE)
Área de Urbanismo, Xestión administrativa, Benestar Social e Seguridade Cidadá (Urbanismo, Patrimonio Municipal, Xestión administrativa, Arquivo Municipal, Administración electrónica, Atención cidadá)

 

D. Jesús Antonio Fernández Cal - 1ª Tenente de Alcalde
Áreas de Obras, Turismo, Medio Ambiente, Educación, Servizos Públicos e Mar(Obras, Alumeado, Mercados, Sanidade, Cemiterio, Ciclo da auga (Suministro domiciliario, Rede de saneamento e tratamento de augas residuais, Depuradora), Xestión do lixo, Recollida domiciliaria e Limpeza viaria e Mar)

 

Dª. María Isabel Rodríguez López - 2º Tenente de Alcalde
Benestar Social (Servizos de axuda no fogar, Xantar na casa, Información, Orientación e Asesoramento, Programas de adolescencia en perigo de exclusión Social, Plan Nacional de desenvolvemento xitano, Taller de Alzheimer e de memoria, Bonobús, Centros Socioculturais e de Maiores, Convenio de Cogami e Servizo psiquiatría)

D. Carlos Alberto Gueimunde Cabaleiro – 3ª Tenente de Alcalde

Seguridade cidadá e Protección da comunidade, Área de Deportes e Desenvolvemento Local (Policia Local, Tráfico, Seguridade vial, Seguridadé cidadá, Grumir, Protección Civil e seguridade cívica, Deportes, Comercio, Mercados, Consumo, Industria, Formación e Emprego)

 

 Dª. Covadonga Viamonte Aguiar - 4º Tenente de Alcalde
Cultura, Mocidade e Turismo, Facenda, Muller, Educación e Emigración (Cultura, OMIC, Biblioteca, Museos e salas de exposicións, Teatro, Cronista oficial, Entroido, Nadal, Mercado renacentista, Noites alternativas, Oficina de turismo, Desenvolvemento turístico, Rutas de sendeirismo, Representación nos organismos turísticos, Políticas de acción xuvenil, Xestión e xeración dos recursos, Intervención, Tesourería, Recadación, Contratación de obras, Servizos, Suministros, centro de información á muller, Casa do emigrante, Conservatorio profesional de música de Viveiro e Atención ós centros educativos, Gardería Municipal)

 

D. Vicente Hermida Rodríguez - 5ª Tenente de Alcalde
Medio Rural e Medio Ambiente (Xardins,zonas verdes, prazas, praias,xestións das políticas medio ambientais e medio rural, coa atención integral do mesmo)