Estructura Organizativa

Corporación


Grupo Municipal do PP

 D. José Luis Lourido López (Portavoz do grupo municipal do PP)

 D. Manuel Rivas Bouza

 D. José García Castrillón

 Dna. Silvia Díaz Mourelle

 

 Grupo Municipal do BNG  

D. Federico Xosé Gutiérrez Estoa

D. Carlos Hugo Rico Fernández (Portavoz do grupo municipal do BNG)

 Dna. Sandra María Acebrás Dopacio

 D. Jorge Cabodevila Logilde

 

 Grupo Municipal do PSdeG-PSOE

 D. José García Freije (Portavoz do grupo municipal do PSdeG-PSOE)

 

Xunta de Goberno Local

 D. Federico Xosé Gutiérrez Estoa (Alcalde)

 D. José García Freije (1º Tenente de Alcalde)

D. Carlos Hugo Rico Fernández (2º Tenente de Alcalde)