Estructura organizativa

 
ALCALDE:
 
 • D. DARÍO ANTONIO PIÑEIRO LÓPEZ  (PSdeG-PSOE)
 

TENIENTES DE ALCALDE:

 • Primer Teniente de Alcalde: D. Pablo Rivera Capón
 • Segundo Teniente de Alcalde: Dª. Begoña López Magdalena
 • Tercer Teniente de Alcalde: D. José Manuel García Algegunde

 

DELEGACIONES:

 • Delegación de Educación, Deportes, Mocidade e Desenvolvemento Rural: D. Óscar Rodríguez Somoza
 • Delegación de Augas, Recollida de Lixo, Sumidoiros,Vertedeiros, Control de Plásticos, Punto Limpo, e Alumeado: D. José Manuel García Aldegunde
 • Delegación de Muller, Igualdade, Emprego e Servizos Sociais: Dª. Begoña López Magdalena
 • Delegación de Relacións Institucionais e Interadministrativas: D. Pablo Rivera Capón

 

PARTIDOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN

Partido Socialista de Galicia

 • D. Darío Antonio Piñeiro López
 • D. Pablo Rivera Capón
 • D. José Manuel García Aldegunde
 • D. Óscar Rodríguez Somoza
 • Dna. Begoña López Magdalena

Partido Popular

 • D. Santiago Cubillas Álvarez
 • Dna. Asunción Núñez Valcárcel
 • D. José Manuel Neira Castro
 • D. Daniel A. Fernández Fernández

Bloque Nacionalista Galego

 • D. Iago Bande Cortizo  

Compromiso por Galicia

 • D. Carlos Fernández Meilán