Órganos de Gobierno

Corporación Municipal

 
 

ALCALDE


Don José Angel Santos Sánchez 
(Partido Popular)

 
CONCEJALES:
 
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
Delegada de Traballo e Servizos Sociais

Doña María Isabel García Pacín
(Partido Popular)
 
SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE
Delegado de Urbanismo

Don Juan Carlos Casal Pena 
(Partido Popular)
 
TERCER TENIENTE DE ALCALDE
Delegado de Medio Rural, Obras, Feiras e Mercados

Don Jesús Julio Cortiña López 
(Partido Popular)
 
DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE SANIDAD Y CONSUMO

Don Mauro Faustino Mourín González
(Partido Popular)
 
DELEGADA DE CULTURA, JUVENTUD Y ATENCIÓN CIUDADANA

Doña Fátima Iglesias Núñez 
(Partido Popular)
 
DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Doña María Ángeles Pilar López López
(Partido Popular)
 
CONCEJAL

Doña María Josefa Janeiro Vizcaíno
(Partido Popular)
 
CONCEJAL

Don Álvaro Santos Ramos
(P.S. de G.-P.S.O.E.)
 
CONCEJAL

Don José Antonio Barreiro Villar
(P.S. de G.-P.S.O.E.)
 
CONCEJAL

Doña María de los Ángeles Matínez Martínez
(P.S. de G.-P.S.O.E.)