Estructura Organizativa

Corporación Municipal


Alcalde: Don Angel Enrique Martinez-Puga López. PP
Concelleiros:
Don Alberto Núñez Fernández. PP
Don José Manuel Riveiro Gómez. PP
Don Jose Mª Becerra Alvarez . PP
Dona Encarnación Valiño Lombardero. PP
Don Pedro Valcarce Fernández. PP
Dona María Inés Gómez Escobar. PSOE
Don Bernardino González Fernández. PSOE
Don José Guzmán Graña. PSOE

Comisión de Goberno:
Don Angel Enrique Martinez-Puga López. PP
Don Alberto Núñez Fernández. PP
Don José Manuel Riveiro Gómez. PP
Don Jose Mª Becerra Alvarez . PP